Jump to content

Forum Daily Challenges #399


Bcgame_Kikik0m
 Share

Recommended Posts

  • Moderator

12-26-00-forumchallenges.jpg.f3c8510dcb5f8e655d0e1ed34a959a8b.jpg.16b5daa0e132f0602daee062dfef2252.jpg

🚨 Read Carefully Before Start To Hunt 🚨

🏁 Forum Daily Challenges #399
🌟Hunt :  Video Poker
🔹 Win the highest pay out
🔹 Min Payout  : 6x
🔸 Min Level 4

⌛️Duration
Starting : Now
End time : 23.59 UTC Time

⚔️ How to Join?

🔸 Make screenshot + paste your bet link + UID or Profile link
🔹 Any coin, with min bet 0.01 USD is allowed (jb/bb/bcl not allowed)

🏆Reward Prizes🏆

🥇 1st Place.....$7 BCD

🥈 2nd Place.....$5 BCD

🥉 3rd Place.....$4 BCD

🏅 4th Place.....$3 BCD

🏅 5th Place.....$2 BCD

🏵 Winners will be announcing next day after Roll Point!

Link to comment
Share on other sites

ID Người dùng: 4688738Screenshot_20231009-052645.thumb.jpg.ab95bc6561c1d511a66f4a4278e2d515.jpg

3 minutes ago, Annotatiname said:

ID người dùng: 4688738Ảnh chụp màn hình_20231009-052645.thumb.jpg.ab95bc6561c1d511a66f4a4278e2d515.jpg

 

Screenshot_20231025-232936.jpg

Screenshot_20231021-212823.thumb.jpg.02171364281321f3af7ba9778c8c16d5.jpgID Người dùng: 4688738

Screenshot_20231009-052645.jpg

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, Kikikom said:

12-26-00-forumchallenges.jpg.f3c8510dcb5f8e655d0e1ed34a959a8b.jpg.16b5daa0e132f0602daee062dfef2252.jpg

🚨Đọc kỹ trước khi bắt đầu săn 🚨

🏁diễn đàn Thử thách hàng ngày #399
🌟Săn : Video Poker
🔹Giành được mức thanh toán cao nhất
🔹Thanh toán tối thiểu : 6x
🔸Tối thiểu Cấp 4

⌛️Thời
lượng Bắt đầu : Bây giờ
Thời gian kết thúc : 23,59 Giờ UTC

⚔️Làm thế nào để tham gia?

🔸Tạo ảnh chụp màn hình + dán liên kết đặt cược của bạn + UID hoặc liên kết Hồ sơ
🔹Bất kỳ đồng xu nào, với mức đặt cược tối thiểu là 0,01 USD được phép (không cho phép jb/bb/bcl)

🏆Phần thưởng Giải thưởng 🏆

🥇Vị trí thứ nhất.....$7 BCD

🥈Vị trí thứ hai.....$5 BCD

🥉Vị trí thứ 3.....$4 BCD

🏅Vị trí thứ 4.....$3 BCD

🏅Vị trí thứ 5.....$2 BCD

🏵 Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày hôm sau sau Điểm Roll Point!

 

4 hours ago, Annotatiname said:

ID người dùng: 4688738Ảnh chụp màn hình_20231009-052645.thumb.jpg.ab95bc6561c1d511a66f4a4278e2d515.jpg

 

Ảnh chụp màn hình_20231025-232936.jpg

Ảnh chụp màn hình_20231021-212823.thumb.jpg.02171364281321f3af7ba9778c8c16d5.jpgID người dùng: 4688738

Ảnh chụp màn hình_20231009-052645.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

  • Moderator

List of winner daily Forum challenges #399

1st place . . . .  7$ BCD  - Tunghitk6 - 800x  16.37
2nd place . . . .  5$ BCD  - oppo0107 - 60x  1.05
3rd place . . . .  4$ BCD  - RisingStarGws - 22x  2.121
4th place . . . .  3$ BCD  - Cukupgawat - 22x  1.05
5th place . . . .  2$ BCD  - Mired - 22x  0.39⚠️Please,don't forget UID for your post

How to claim your reward for: Double Flashdrop | Daily Challenges???

These steps help us faster to verify.

⚠️ Step by step how to claim :

🔸 DM/PM Me (forum) and Telegram @Kikikom31
And wait for accepting.( If you accepted and didn't answer for 5 min you will be removed and have to join again)
🔹 Share the screenshot
🔸 Share the win bet link (daily challenges)
🔸 Share UID or Profile link
🔹Wait for a response

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...